klachtenregeling

Niet tevreden, laat het ons weten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het reilen en zeilen binnen onze praktijk en/of over een van onze therapeuten.
In ons beider belang hebben wij dit klachtenreglement opgesteld. Heeft u een klacht of bent u minder tevreden laat het ons weten.

Elke klacht of signaal van u wordt door ons in behandeling genomen, zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen af kunnen stemmen. 

Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Bent u niet tevreden dan is de eerste stap om u te wenden tot uw behandelend therapeut. Met hem/haar kunt u dan uw klacht bespreken.
De ervaring leert dat de meeste klachten tijdens een dergelijk gesprek al worden opgelost.

Komt u samen met uw therapeut niet tot een oplossing of ligt het bespreken van de klacht met uw therapeut gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de andere praktijkhouder, Jasper Gelok via jasper@provitazorg.nl of Suzanne Roks via suzanne@provitazorg.nl

In overleg met hem/haar wordt dan beoordeeld hoe het beste uw klacht kan worden opgelost.

Osteopathie
Blijkt dat niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Nederlandse Osteopathie Federatie, een register voor Osteopaten met een BIG gerelateerde medische vooropleiding. Voor het melden van uw klacht, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NOF via telefoonnummer 035 621 00 84.

Deze klachtenfunctionaris en commissie zullen een uitspraak doen over de klacht. Mocht er nadien nog een meningsverschil zijn, dan wordt verwezen naar de onafhankelijke geschillencommissie.

Fysio- en manuele therapie
Blijkt dat niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), een register voor fysiotherapeuten met een BIG gerelateerde medische vooropleiding.

Deze klachtenfunctionaris en commissie zullen een uitspraak doen over de klacht. Mocht er nadien nog een meningsverschil zijn, dan wordt verwezen naar de onafhankelijke geschillencommissie.

Tot slot
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of de interne verwerking van een klacht of over de procedure bij de klachtencommissie, dan kunt u zich altijd wenden tot uw behandelend therapeut.